WOŚP uczy dzieci ratować!

Przeszkoliliśmy już 50 nauczycieli, a w programie wzięło udział ponad 2 tysiące dzieci! W tym roku szkolnym dołączyło do programu 550 drugoklasistów.

Wdrażanie programu edukacyjnego ''Ratujemy i Uczymy Ratować'' w polskich szkołach w Irlandii rozpoczęliśmy programem pilotażowym podczas pandemii. Wówczas wzięly w nim udział 4 szkoły. Zajęcia odbywały się w trybie online.

Z uwagi na różny wiek dzieci w klasach pierwszych w polskich szkołach, wspólnie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami podjęliśmy decyzję na rozpoczęcie programu w klasach drugich i kontynuację w klasie trzeciej.

Każda szkoła ma wyznaczonego koordynatora programu RUR, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Wspieramy szkoły od strony merytorycznej oraz medycznej (powołaliśmy grupę ekspertów medycznych - osoby na co dzień pracujące w służbach medycznych, ratowniczych).

Staramy się aby każda szkoła raz na semestr miała możliwość zorganizowania spotkania z ratownikiem medycznym. Podczas tych spotkań dzieci uczestniczą w praktycznych zajęciach z fantomami.

Aktualnie w programie RUR w Irlandii uczestniczy już 11 szkół! Tutaj Ratujemy i Uczymy Ratować: